oktober 14

0  opmerkingen

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen start later.

Door  Robert van de Pas

oktober 14, 2023


Eerste Kamer, Afbouw salderingsregeling zonnepanelen start op zijn vroegst 2026

De Eerste Kamer gaat door met de behandeling van het wetsvoorstel van minister Jetten om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen. Start van de afbouw op 1 januari 2025 lijkt echter onhaalbaar.

De Tweede Kamer stemde half februari al in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt. Sindsdien is de Eerste Kamer aan zet, maar die maakt slechts mondjesmaat vorderingen. De eerste reeks vragen van de Eerste Kamer werd na lang wachten moeizaam door minister Jetten beantwoord, dus hebben de senatoren eind sept. aanullende vragen gesteld.

Meerderheid
BoerBurgerBeweging (BBB), JA21, Partij voor de Dieren (PvdD) en PVV vroegen in september bovendien de Eerste Kamer om het wetsvoorstel dat vanaf 2025 voorziet in de afbouw van het salderen controversieel te verklaren. 

Vertraging
Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden de minister afgelopen juni al dat er minimaal 16 maanden nodig zijn om een wetsvoorstel te implementeren. De wetsbehandeling had om die reden uiterlijk eind september afgerond moeten zijn om nog per 1 januari 2025 te kunnen starten met het afbouwen van de salderingsregeling.

Vertraging lijkt daarmee voor minister Jetten niet te voorkomen en de kans is inmiddels dan ook groot dat de afbouw van de salderingsregeling niet per 1 januari 2025 start, maar pas in 2026 met de afbouw van het salderen wordt begonnen.

BBB wil aandacht voor energieopslag
Zo wil de BoerBurgerBeweging (BBB) weten hoe de regering denkt te voorkomen dat door het afschaffen van de salderingsregeling het animo voor de energietransitie verder afneemt. Ook willen ze weten hoe minister Jetten invulling denkt te geven aan de motie om energieopslag te stimuleren. De BBB vraagt of minister Jetten bereid is om bovenop de beschikbare 100 miljoen euro voor huurwoningen afspraken te maken met de woningcorporaties over de financiering van gezamenlijke energieopslagmogelijkheden.

Daarbovenop wil de BBB meer garanties voor consumenten met zonnepanelen: ‘Is de regering bereid de 80 procent terugleververgoeding ook voor ten minste 8 jaar dus tot 2031 vast te leggen, zodat de kleinverbruikers meer zekerheid hebben over de gewenste terugverdientijd? Is de regering bereid maatregelen te nemen om te voorkomen dat energieleveranciers tussentijds hun vaste lasten gaan verhogen?’, besluit de partij.

GroenLinks-PvdA afbouw opschorten tot invoering Energiewet
De fractie GroenLinks-PvdA vraagt minister Jetten om een reeks extra berekeningen over de impact van de afbouw van het salderen voor zonnepaneeleigenaren. Verder wil de partij een reactie van minister Jetten op kritiek van belangenorganisaties die vraagtekens plaatsen bij de berekening van TNO over de terugverdientijd van zonnepanelen.

Robert van de Pas

Over de auteur

Met meer dan 20 jaar kennis ervaring in diverse richtingen van de installatietechniek gaan wij dan ook zelden een klus uit de weg, of verkopen we nee tegen de klant. Door onze Analytische benadering en heldere kijk op een project of voorkomende problemen hebben wij dan ook voor u de meest passende, efficiënte en simpele oplossing.....

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Leid uw bezoekers naar een duidelijke actie onderaan de pagina

>